"Kaczanowski" - Osiński Piotr

Nazwisko
Osiński
Imię Piotr
Drugie - trzecie imię Antoni
Data urodzenia 1923-12-16
Miejsce urodzenia Lwów
Imię ojca Tadeusz
Imię i nazwisko panieńskie matki Janina Drojowska
Stopień kapral.pchor. / podporucznik
Funkcja d-ca plutonu II
Nr Legitymacji AK
Numer jeniecki 103.702
Data śmierci 1997-01-06
Miejsce pochówku Bruksela, Belgia

 

"Myśmy byli Armią ..."


OSIŃSKI Piotr Antoni – urodzony 16 grudnia 1923 r. we Lwowie (w Polsce), syn dr Tadeusza i Janiny z domu Drojowska, uczeń Szkoły Towarzystwa Ziemi Mazowieckiej w Warszawie. W czasie okupacji mieszkał przy ul. Czeczota 16 w Warszawie. Harcerz - Gniazdo “Andrzej Certwin”, pseudonim “Wilga”, komendant Gniazda “Andrzej Certwin”; uczestniczył w pierwszej okupacyjnej, a pewnie i wojennej zbiórce 21 WDH w dniu 15 października 1939 r., matura w 1942 r. w Prywatnym Liceum Towarzystwa Szkoły Ziemi Mazowieckiej w Warszawie, w 2 Harc. Bat. Art. Plot. “Żbik” w II plutonie, pseudonimy: “Adam”, “Kaczanowski”, “Łęcki”, kapral pchor./ppor., d-ca plutonu. Po reorganizacji 23 września nadal dowodził 2 plutonem. Awansowany po kapitulacji do stopnia podporucznika czasu wojny. Z listu Marii Jezierskiej pseudonim “Bogdańska”: “Zataił swój stopień oficerski żeby pójść razem ze swoim plutonem do stalagu a nie do oflagu. Dwukrotnie uciekał, złapany za każdym razem, po aresztowaniu wracał do obozu XVIIIC (Markt Pongau) – wiadomość podana przez Tadeusza Błażyńskiego pseudonim “Świda”. Jeniec obozu w Lamsdorf nr jeniecki 103.702, Murnau. Po wyzwoleniu z obozu osiadł w Belgii, gdzie rozpoczął studia na wydziale chemii. W 1951 r. uzyskał tytuł doktora, w 1973 r. tytuł profesora. Zmarł 6 stycznia 1997 r. pochowany w Brukseli na cmentarzu Watermael-Boitfort.

Aktualizacja: 31.01.2011 r. 


Powstańcze Biogramy Muzeum Powstania Warszawskiego


Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu


DANE OSOBOWE (id. 20332)

Nazwisko Osiński

Imię Piotr

Drugie imię Antoni

Rok urodzenia 1923

Miesiąc urodzenia 12

Dzień urodzenia 16

Miejscowość Lwow

Imię ojca Tadeusz

Nazwisko panieńskie matki nieczytelne

Adres przed wojną Tadeusz Osensen? W-wa, Tenisowa 8; Osiński Kazimierz, Palestyna - Hajfa YMCA Stopień wojskowy Unteroffizier Stabsfeldwebel

Jednostka wojskowa A K 15 p. p.

Udział w Powstaniu Warszawskim tak Pseudonim Łęcki

Nazwa obozu Stalag 344

Numer jeniecki 103.702

Obóz Stalag 318

Rok wzięcia do niewoli 1944

Miesiąc wzięcia do niewoli 10

Dzień wzięcia do niewoli 5

Miejsce wzięcia do niewoli Warschau

Rok przeniesienia 1944

Miesiąc przeniesienia 11

Dzień przeniesienia 7

Miejsce przeniesienia Stalag VII A


Uwagi Zugang vom Warschau am 8.10.1944 zu M. Stammlager 344 Weiterversetzt am 7.11.44 nach Stalag VII A


Aktualizacja: 02.07.2010 r.