"Halicz" - Stefanowicz Albert

Nazwisko
Stefanowicz
Imię Albert
Drugie - trzecie imię
Data urodzenia 1927-07-16
Miejsce urodzenia Warszawa
Imię ojca Jan
Imię i nazwisko panieńskie matki Maria Padlewska
Stopień kanonier
Funkcja
Nr Legitymacji AK
Numer jeniecki
Data śmierci 1992-12-17
Miejsce pochówku Wawrzyszew, Warszawa

 

"Myśmy byli Armią ..."


STEFANOWICZ Albert – urodzony 16 lipca 1927 r. w Warszawie, syn Jana (architekta) i Marii z Padlewskich. Do wybuchu wojny uczeń gimnazjum Władysława Giżyckiego, w okresie okupacji słuchacz tajnych kompletów gimnazjalnych. Harcerz w Gnieździe “Żwawy Burek”, pseudonim “Kurp”. Od stycznia 1944 r. w 2 Harc. Bat. Art. Plot “Żbik” w I plutonie, pseudonim "Halicz", kanonier. Ukończył przeszkolenie wojskowe łącznościowe. Brał udział w akcjach małego sabotażu i w kolportażu prasy podziemnej. W godz. “W” wraz z I plutonem w m.p. w Zakładach Graficznych Wierzbickiego przy Chmielnej 61. W czasie Powstania pomagał w warsztacie rusznikarskim przy montażu Stenów [inf. od Janusza Preyssa z 22.10.2010].  Po kapitulacji wyszedł z Warszawy z ludnością cywilną. Przeszedł przez obóz w Pruszkowie. Świadectwo maturalne uzyskał w czerwcu 1946 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Limanowskiego w Gdyni. W 1953 r. ukończył szczecińską Akademię Medyczną. Do 1962 r. pracował jako asystent w Zakładzie Radiologii Akademii Medycznej w Warszawie. Bezpodstawnie usunięty z pracy wyemigrował do Francji, w półtora roku później do USA. Nostryfikował polski dyplom lekarski w Uniwersytecie Stanowym Nowy Jork w styczniu 1974 r.. Jesienią 1989 r. wrócił na stałe do Polski. Zmarł 17 grudnia 1992 r. pochowany na cmentarzu Wawrzyszewskim.

Aktualizacja: 22.10.2010


Powstańcze Biogramy Muzeum Powstania Warszawskiego