"Rola" - Rakowiecki Zygmunt

Nazwisko
Rakowiecki
Imię Zygmunt
Drugie - trzecie imię Janusz
Data urodzenia 1924-12-10
Miejsce urodzenia Leszno
Imię ojca Zygmunt
Imię i nazwisko panieńskie matki Anna Kobylańska
Stopień bombardier
Funkcja
Nr Legitymacji AK 11.232
Numer jeniecki 104.225
Data śmierci 2013-09-17
Miejsce pochówku Warszawa, Stare Powązki

"Myśmy byli Armią ..."


RAKOWIECKI Zygmunt Janusz– urodzony 10 grudnia 1924 r. w Lesznie, syn Zygmunta i Anny z Kobylańskich. Początkowo nauki pobierał w domu, potem przez rok w Warszawie a od stycznia 1937 r. do czerwca 1939 r. w Rabce. Po konfiskacie majątku Leszno k. Przasnysza (ok. 600 ha) przez Niemców w 1940 roku wraz z rodzicami opuścił Leszno i zamieszkał w Warszawie. Kontynuował naukę na tajnych kompletach Szkoły Ziemi Mazowieckiej. Po zdaniu matury w 1943 r. [Archiwum Państwowe m.st. Warszawy. Sygnatura 72/2093/0/24.] rozpoczął studia na Wydziale Prawa Tajnego Uniwersytetu Warszawskiego. W konspiracji [wprowadzającym był Seweryn Wróblewski] i Powstaniu Warszawskim od lipca 1943 r. w 2 Harc. Bat. Art. Plot “Żbik” w plutonie I, pseudonim “Rola”, bombardier, nr legitymacji AK 11.232. Po kapitulacji jeniec obozu w Lamsdorf, natępnie od 11 listopada przeniesiony do Stalagu VII-B Memmingen, nr obozowy 104.225. Z obozu jenieckiego wyzwolony przez armię amerykańską. Do kraju powrócił w lipcu 1945 r. i kontynuował studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył w1948 roku. Po krótkim okresie zatrudnienia w administracji od 1953 do 1999 r. wykonywał zawód radcy prawnego, najpierw w przedsiębiorstwach krajowych a później od 1966 r. w przedsiębiorstwach handlu zagranicznego. W 1981 r. został wpisany na listę arbitrów przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego. Pełnił wiele funkcji społecznych: wiceprzewodniczący Bratniej Pomocy Studentów UW – [1947 – 1948], członek Zarządu Głównego Polskiego Związku Narciarskiego [1951 – 1962], prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego [1990 – 2005]. W 2007 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gminy Przasnysz. [Protokół nr XIV/07 z Uroczystej Sesji Rady Gminy Przasnysz z 22 września 2007 r.]. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Warszawskim Krzyżem Powstańczym. Mieszkał w Warszawie. Zmarł 17 września 2013 r. Pogrzeb 24 września 2013 r. na Starych Powązkach. Pochowany w grobie rodzinnym.

Aktualizacja: 21.09.2013 r.
11.06.2010 r.


Powstańcze Biogramy Muzeum Powstania Warszawskiego 
Archiwum Historii Mówionej w Muzeum Powstania Warszawskiego
Wikipedia


Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu


DANE OSOBOWE (id. 20025)

Nazwisko Rakowiecki

Imię Zygmunt

Rok urodzenia 1924

Miesiąc urodzenia 12

Dzień urodzenia 10

Imię ojca Zygmunt

Nazwisko panieńskie matki Kobylańska
Adres przed wojną Rakowiecki Zygmunt, Post goździków, Gut Rusinów, Distr. Radom; Rakowiecki Andrzej, Post Proszowice, Gut Jakubowice
Stopień wojskowy Unteroffz
Jednostka wojskowa A.K. 15 Inf. Reg.
Udział w Powstaniu Warszawskim tak
Nazwa obozu Stalag 344
Numer jeniecki 104.225
Obóz 318
Rok wzięcia do niewoli 1944
Miesiąc wzięcia do niewoli 10
Dzień wzięcia do niewoli 5
Miejsce wzięcia do niewoli Warschau
Rok przeniesienia 1944
Miesiąc przeniesienia 11
Dzień przeniesienia 15
Miejsce przeniesienia Stalag VII B

Uwagi Zugang von Warschau am 8.10.44 zu M.Stammlager 344. Versetzt am 7.11.44 zu Stalag VII B. Stalag VII B 15.11.44


Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanychDANE OSOBOWE

Nazwisko RAKOWIECKI

Imię ZYGMUNT

Imię ojca ZYGMUNT

Imię matki ANNA

Data urodzenia 1924-12-10

Miejsce urodzenia WARSZAWA

Rodzaj prześladowania jeniec wojenny

Data początku represji 1944-10-01

Data końca represji 1945-04-26