"Nałęcz" - Psarski Wojciech

Nazwisko
Psarski
Imię Wojciech
Drugie - trzecie imię
Data urodzenia 1928-03-01
Miejsce urodzenia Kościan
Imię ojca Władysław
Imię i nazwisko panieńskie matki Zofia Oppeln-Bronikowska
Stopień bombardier
Funkcja
Nr Legitymacji AK tymczasowa nr 8
Numer jeniecki 105.302
Data śmierci 2007-10-03
Miejsce pochówku Śmigiel

"Myśmy byli Armią ..."


PSARSKI Wojciech [herbu Jastrzębiec] – urodzony 1 marca 1928 r. w Kościanie, syn Władysława i Zofii z Oppeln-Bronikowskich. W czasie okupacji (od 1940 roku) mieszkał w Warszawie, przez kilka miesięcy przy Alei Szucha, następnie przy Al. Jerozolimskich. W 1942 roku złożył przyrzeczenie harcerskie w 21 WDH. Harcerz Gniazdo “Żwawy Burek” drużyna “Orlęta”, pseudonim “Ślązak”, zastępowy i przyboczny. Brał udział w Akcji “N”, w małym sabotażu, dokonywał obserwacji wskazanych osób oraz ruchu wojskowych jednostek niemieckich. Był uczniem Szkoły Ziemi Mazowieckiej a następnie Szkoły Rolniczej przy ul. Pankiewicza (przeniesionej później na ul. Złotą). W 2 Harc. Bat. Art. Plot “Żbik” w plutonie I, pseudonim “Nałęcz”, bombardier; od grudnia 1942 r. do kapitulacji, tymczasowa legitymacja AK nr 8. Jeniec obozu w Lamsdorf (nr jeniecki 105.302) Stalag 344, następnie 21 października 1944 r. przeniesiony do Markt Pongau, potem do Arbeitskommando w Salzburgu. 1 maja 1945 roku z grupą jeńców wysłany do granicy Szwajcarskiej a następnie przeszedł do Szwajcarii, skąd w listopadzie nielegalnie przeszedł do Włoch a we wrześniu 1946 r. dostał się do Wielkiej Brytanii. Tu w 1947 roku zdał egzamin maturalny. W październiku 1947 r. przez Francję udał się do Polski – do Poznania. Podjął studia na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym Uniwersytetu Poznańskiego. W 1952 roku zawarł związek małżeński z Marią Cybulską. W 1953 roku zdał egzamin dyplomowy w Wyższej Szkole Ekonomicznej. Od 1962 roku aż do śmierci mieszkał w Śmiglu, zajmował się uprawą róż “Mercedes”. Zmarł 3 października 2007 r. - pochowany na cmentarzu w Śmiglu.

Aktualizacja: 11.06.2010 r.


Powstańcze Biogramy Muzeum Powstania Warszawskiego


Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu


DANE OSOBOWE (id. 19772)

Nazwisko Parski

Imię Wojciech

Rok urodzenia 1928

Miesiąc urodzenia 3

Dzień urodzenia 1

Miejscowość

Imię ojca Władysław

Nazwisko panieńskie matki Bronikowska

Adres do powiadomienia nieczytelne, Zaremba Szymon, Distr. Radom, Kr. Petrikau

Stopień wojskowy Schütze

Jednostka wojskowa A.K. 15 Inf. Reg.

Udział w Powstaniu Warszawskim tak

Nazwa obozu Stalag 344

Numer jeniecki 105.302

Rok wzięcia do niewoli 1944

Miesiąc wzięcia do niewoli 10

Dzień wzięcia do niewoli 5

Miejsce wzięcia do niewoli Warschau

Rok przeniesienia 1944

Miesiąc przeniesienia 11

Dzień przeniesienia 21

Miejsce przeniesienia St. XVIIIC


Uwagi Zugang von Warschau am 8.10.1944 zu M.Stammlager 344. Versetzt am 21.10.1944 nach Stalag XVIII C


Polski Czerwony Krzyż


DANE OSOBOWE

Nazwisko PSARSKI

Imię Wojciech

Data urodzenia 1928-03-01

Rodzice Władysław

Losy. Figuruje na wykazie dzieci, które po wojnie powróciły z Niemiec do Polski. 3/0/Rep. 29/0/Rep.


Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie


DANE OSOBOWE

Nazwisko PSARSKI

Imię WOJCIECH

Data urodzenia 1928-03-01

Miejsce urodzenia KOŚCIAN

mię ojca WŁADYSŁAW

Imię matki ZOFIA

Rodzaj prześladowania robotnik przymusowy

Początek 1944-10

Koniec 1945-05

Kraj Austria Miejsce PINGAU (LANDBECK)


Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych


Rodzaj prześladowania jeniec wojenny

Data początku represji 1944-10-01

Data końca represji 1945-05-01


Aktualizacja: 11.06.2010 r.