"Kowalski" - Preyss Janusz

Nazwisko
Preyss
Imię Janusz
Drugie - trzecie imię Witold
Data urodzenia 1928-05-30
Miejsce urodzenia Toruń
Imię ojca Witold
Imię i nazwisko panieńskie matki Hanna Bogusławska
Stopień kanonier
Funkcja
Nr Legitymacji AK
Numer jeniecki 105.300
Data śmierci
Miejsce pochówku

 

"Myśmy byli Armią ..."


PREYSS Janusz Witold – urodzony 30 maja 1928 r. w Toruniu, syn Witolda i Hanny z domu Bogusławska. W 1932 roku wraz z rodzicami przeprowadził się do Gdyni, gdzie ojciec podjął pracę w gospodarce morskiej. Większą część swego życia spędza w Gdyni. Tydzień przed wybuchem II wojny światowej cała rodzina Preyssów zmuszona była opuścić Gdynię i przesiedlić się do Warszawy (ojcu Janusza [Ojciec Janusza - Witold Preyss zginął w grudniu 1943 r. od kuli okupanta w rejonie Puław.] groziło aresztowanie przez Gestapo). W 1942 r. wstąpił do 21 WDH i Harcerskiego Oddziału Wojskowego “Żbik”, harcerz Gniazdo “Żwawy Burek” pluton “Mauli”, pseudonim “Klon” “Wierch”, zastępowy. Dokonywał aktów małego sabotażu: zrywanie flag niemieckich – zawieszanie flag polskich, umieszczanie napisów i afiszów antyniemieckich na murach, podrzucanie ulotek. Był uczniem Szkoły Ziemi Mazowieckiej w Warszawie na ul. Klonowej 16, a następnie kontynuował naukę na tajnych kompletach. W 2 Harc. Bat. Art. Plot “Żbik” w plutonie I, pseudonim “Kowalski”, kanonier. Jeniec obozu w Lamsdorf - przybył do obozu 7 października 1944 r. - nr jeniecki 105.300, następnie 21 października do Markt Pongau Stalag XVIII C, potem trafił do komanda w Salzburgu, komanda w Prutz k. Landecu. Strzelec Janusz Preyss po oswobodzeniu przeszedł w Szwajcarii “kwarantannę”, po czym został wcielony do internowanej w tym kraju 2 Dywizji Strzelców Pieszych gen. Bryg. Bronisława Prugara – Ketlinga. Po demobilizacji (początek lipca 1945 r.) przybył do Francji, przebywał w Grenoble i Lille, po czym trafił do II Obozu Zbornego Wojska Polskiego w La Courtine, gdzie ukończył szkołę średnią. Po zdaniu matury w 1946 roku wrócił przez Anglię i Szkocję do kraju. Po powrocie do kraju ukończył studia w Wyższej Szkole Ekonomii w Sopocie, 36 lat przepracował w spółdzielczości transportowej, będąc równocześnie działaczem samorządu spółdzielczego, okresowo na szczeblu wojewódzkim i krajowym. Odznaczony min. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Warszawskim Krzyżem Powstańczym. Mieszka w Gdyni.

Aktualizacja: 06.08.2010 r.


Powstańcze Biogramy Muzeum Powstania Warszawskiego

Archiwum Historii Mówionej w Muzeum Powstania Warszawskiego


Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu


DANE OSOBOWE (id.19770)

Nazwisko Preyss

Imię Janusz

Rok urodzenia 1928

Miesiąc urodzenia 5

Dzień urodzenia 30

Miejscowość Toruń
Imię ojca Witold

Nazwisko panieńskie matki Bogusławska

Adres przed wojną Hanna Preyss, Warschau, Starasińska 8-4

Stopień wojskowy Schütze

Jednostka wojskowa A.K. 15 Inf. Reg.

Udział w Powstaniu Warszawskim tak

Nazwa obozu Stalag 344

Numer jeniecki 105.300

Rok wzięcia do niewoli 1944

Miesiąc wzięcia do niewoli 10

Dzień wzięcia do niewoli 5

Miejsce wzięcia do niewoli Warschau

Rok przeniesienia 1944

Miesiąc przeniesienia 10

Dzień przeniesienia 21

Miejsce przeniesienia St. XVIIIC


Uwagi Zugang von Warschau am 8.10.1944 zu M.Stammlager 344. Versetzt am 21.10.1944 nach Stalag XVIII C


Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych


Rodzaj prześladowania jeniec wojenny

Data początku represji 1944-10-01

Data końca represji 1945-05-01


Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie


DANE OSOBOWE

Nazwisko PREYSS

Imię JANUSZ

Data urodzenia 1928-05-30

Miejsce urodzenia TORUŃ

Imię ojca WITOLD

Imię matki HANNA

Rodzaj prześladowania robotnik przymusowy

Początek 1944-10

Koniec 1945-05
Kraj Austria
Miejsce PRUTZ (LANDECK)

Aktualizacja: 06.08.2010 r.