"Biernacki" - Gruszczyński Konrad

Nazwisko
Gruszczyński
Imię Konrad
Drugie - trzecie imię
Data urodzenia 1925-05-11
Miejsce urodzenia Warszawa
Imię ojca Czesław
Imię i nazwisko panieńskie matki Helena Młynarska
Stopień kapral
Funkcja
Nr Legitymacji AK
Numer jeniecki -----
Data śmierci 1944-08-02
Miejsce pochówku nieznane"Myśmy byli Armią ..."


GRUSZCZYŃSKI Konrad – urodzony 11 maja 1925 roku  w Warszawie, syn Czesława i Heleny z domu Młynarska. Do siódmego roku życia mieszkał w Warszawie i na Świerkowie pow. Lipno. W 1932 roku rozpoczął naukę w szkole powszechnej na Pelcowiźnie (w Warszawie), gdzie mieszkał na ul. Malborskiej 17 do 1 sierpnia 1944 roku. Uczęszczał do szkoły średniej początkowo Miejskiego Gimnazjum im. Pułkownika Leopolda Lisa-Kuli, a następnie do gimnazjum handlowego im. J. i M. Roeslerów. Matura w maju 1944 roku. W szkole powszechnej i średniej równocześnie uczył się muzyki, grając na skrzypcach i na klarnecie. Ostatnie lata nauki muzyki pobierał w Konserwatorium Muzycznym w Warszawie. Podejmował także dość udane próby malarstwa. W 1942 roku, aby uniknąć wywiezienia do Niemiec na przymusowe roboty, podjął pracę robotnika w Drukarni Kuriera Warszawskiego na ul. Marszałkowskiej 3/5. W 2 Harc. Bat. Art. Plot. “Żbik” w I plutonie, pseudonim “Biernacki”, kapral. Zginął 2 sierpnia 1944 roku – hotel “Astoria”. Symboliczny grób znajduje się na cmentarzu Powązkowskim kw. 194-2-7/8

Rodzina Konrada Gruszczyńskiego przez wiele lat prowadziła poszukiwania informacji dot. Konrada Gruszczyńskiego. Nie posiadając informacji o jego śmierci 2 sierpnia 1944 r. poszukiwania były ukierunkowane na Wschód. Obecnie dzięki nawiązanemu kontaktowi z rodziną Konrada Gruszczyńskiego Archiwum 2 HBAP Żbik" wzbogaci się o nowe materiały.

Aktualizacja: 27.10.2010 r


Powstańcze Biogramy Muzeum Powstania Warszawskiego