"Karski" - Bromke Adam

Nazwisko
Bromke
Imię Adam
Drugie - trzecie imię Lech Ryszard
Data urodzenia 1928-07-11
Miejsce urodzenia Warszawa
Imię ojca Wacław
Imię i nazwisko panieńskie matki Romualda Bekman
Stopień kanonier
Funkcja
Nr Legitymacji AK
Numer jeniecki 105.303
Data śmierci 2008-10-05
Miejsce pochówku Powązki, Warszawa

 

"Myśmy byli Armią ..."


BROMKE Adam Lech Ryszard - urodzony 11 lipca 1928 r. w Warszawie, syn Wacława i Romualdy z domu Bekman. Uczeń Szkoły Towarzystwa Ziemi Mazowieckiej w Warszawie, harcerz Gniazdo “Żwawy Burek”, pluton “Mauli”, zastępowy zastępu “Dęby” pseudonim “Dąb”. W 2 Harc. Bat. Art. Plot. “Żbik” w I plutonie, pseudonim “Karski”, kanonier. Wrócił do służby 5 września po przebytej chorobie [Rozkaz dzienny nr 29 Dowódcy Zgrupowania IV z dn. 6.9.44 r. punkt 4.]. Po kapitulacji jeniec obozu w Lamsdorf Stalag 344 nr jeniecki 105.303 następnie przewieziony 21 października 1944 r. do Stalagu XVIII C. Uciekł 1 grudnia 1944 r. z transportu jeńców wyznaczonych do wyrębu lasu w Północnej Austrii. Matura w Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie w lipcu 1945 r. W 1945 roku reaktywował 21 Warszawską Drużynę Harcerzy. W 1946 roku wyjechał z kraju. Od 1947 roku podharcmistrz. Światowej sławy politolog. Do kraju powrócił na stałe w 1988 roku. Zmarł 5 października 2008 roku w Warszawie. Pochowany 15 października 2008 r. w grobie rodzinnym na Starych Powązkach.

Aktualizacja:11.06.2010 r. 


Powstańcze Biogramy Muzeum Powstania Warszawskiego


Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu


DANE OSOBOWE (id. 19773)

Nazwisko: BROMKE

Imię Adam

Data urodzenia 1928-07-11

Miejscowość Warschau

Imię ojca Wacław

Imię i nazwisko panieńskie matki Bochmann

Adres przed wojną Czatkowscy, Pruszków b. Warscahu, Prusa 5

Stopień wojskowy Schütze

Jednostka wojskowa A.K. 15 Inf. Reg.

Udział w Powstaniu Warszawskim tak

Nazwa obozu Stalag 344

Numer jeniecki 105.303

Rok wzięcia do niewoli 1944

Miesiąc wzięcia do niewoli 10

Dzień wzięcia do niewoli 5

Miejsce wzięcia do niewoli Warschau

Rok przeniesienia 1944

Miesiąc przeniesienia 10

Dzień przeniesienia 21

Miejsce przeniesienia St. XVIIIC

Uwagi Zugang von Warschau am 8.10.1944 zu M.Stammlager 344. Versetzt am 21.10.1944 nach Stalag XVIII CDANE OSOBOWE

nazwisko  BROMKE
imię  Adam
data urodzenia  1928-07-11

INFORMACJE O PRZEŚLADOWANIACH
 Źródło: Autor: opracował Tomasz Łabuszewski
Tytuł: Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powstania Warszawskiego T.4 - Jeńcy wojenni - żołnierze Powstania Warszawskiego
Miejsce wydania: Warszawa
uczestnik walk  Powstanie Warszawskie
jeniec wojenny 
numer jeniecki  105303
dodatkowe informacje  Stalag XVIII-C Markt Pongau.

Aktualizacja: 26.05.2013 r.
11.06.2010 r.