"Malicki" - Bogdanowicz Stefan

Nazwisko
Bogdanowicz
Imię Stefan
Drugie - trzecie imię Józef
Data urodzenia 1926-02-07
Miejsce urodzenia Warszawa
Imię ojca Jan Józef
Imię i nazwisko panieńskie matki Zofia Tymowska
Stopień plutonowy
Funkcja od 5.08 z-ca d-cy plutonu I
Nr Legitymacji AK 11.230
Numer jeniecki 103.550
Data śmierci 1992-12-22
Miejsce pochówku Londyn, W. Brytania

"Myśmy byli Armią ..."


BOGDANOWICZ Stefan Józef - urodzony 7 lutego 1926 r. w Warszawie, syn Jana Józefa – dr med. chor. dziecięcych i Zofii z domu Tymowska, zamieszkały przed i w czasie wojny w Warszawie ul. Marszałkowska 2 m. 3 oraz na terenie Szpitala Wolskiego [ul. Chłodna 15 róg Waliców]. W harcerstwie od 1935 r. - harcerz 21 WDH - Gniazdo “Żwawy Burek”, drużynowy drużyny “Orlęta”, pseudonim “Orzeł”, matura w 1944 r. w Państwowym Gimnazjum i Liceum Męskim im. St. Batorego w Warszawie. W “Żbiku” od 1941 r. do kapitulacji w I plutonie, pseudonim “Malicki”, z-ca dowódcy plutonu, plutonowy. Legitymacja AK 11.230. Jeniec obozu w Lamsdorf od 8 października 1944 r., nr jeniecki 103.550, 21 października 1944 r. przeniesiony do Stalagu XVIII C w Markt Pongau.

Po wojnie działacz harcerski w Wielkiej Brytanii, członek NZHP ZHP i GK Harcerzy pgK, kierownik Wydziału Zagadnień Krajowych GK Harcerzy, wieloletni szczepowy na Balham w Londynie, współredaktor z Kazimierzem Obtyłowiczem Życia Terenu, Londyn 1947-48 a następnie od marca 1948 do sierpnia 1949 pisma “Bądź gotów. Miesięcznik Harcerzy”. W latach 1991-92 redaktor “Na tropie”. Przez wiele lat (1977-1990) pomagał w wydawaniu pisemka swego szczepu “Zawisza. Pismo Szczepu Harcerzy Saska Kępa”; na Zlocie w Belgii w 1982 r. prowadził wraz z grupą młodzieży pismo “Zlotowy goniec III Światowy Zlot harcerstwa”.

Zmarł 22 grudnia 1992 r. w Londynie i tam został pochowany. W kwietniu 1993 roku prochy sprowadzono do rodzinnego grobu na cmentarzu w Wilanowie.

Aktualizacja: 15.06.2010 r.


Powstańcze Biogramy Muzeum Powstania Warszawskiego


Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-OpoluDANE OSOBOWE (id. 18609)

Nazwisko: Bogdanowicz

Imię STEFAN

Data urodzenia 1926-02-07

Miejscowość Warszawa

Imię ojca Jan

Imię i nazwisko panieńskie matki ZOFIA Tymowska

Adres przed wojną Jan Bogdanowicz, Warszawa, Szpital Wolski; Jarosław Tymowski, Post Koniecpol

Stopień wojskowy Feldwebel

Jednostka wojskowa AK 15 I.R.

Nazwa obozu Stalag 344

Numer jeniecki 103.550

Obóz Stalag 318

Rok wzięcia do niewoli 1944

Miesiąc wzięcia do niewoli 10

Dzień wzięcia do niewoli 5

Miejsce wzięcia do niewoli Warschau

Rok przeniesienia 1944

Miesiąc przeniesienia 10

Dzień przeniesienia 21

Miejsce przeniesienia St. XVIIIC


Uwagi Zugang von Warschau am 8.10.44 zu M.Stammlager 344 versetzt am 21.10.44 nach Stalag XVIII C.DANE OSOBOWE
nazwisko  BOGDANOWICZ
imię  Stefan
data urodzenia  1926-02-07

 

INFORMACJE O PRZEŚLADOWANIACH
 Źródło: Autor: opracował Tomasz Łabuszewski
Tytuł: Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powstania Warszawskiego T.4 - Jeńcy wojenni - żołnierze Powstania Warszawskiego
Miejsce wydania: Warszawa
uczestnik walk  Powstanie Warszawskie
jeniec wojenny 
numer jeniecki  103550
dodatkowe informacje  Stalag XVIII-C Markt Pongau.

Hm. Irena Czarnecka Bogdanowicz - dostęp 3 marca 2012 r.


Aktualizacja: 26.05.2013 r.
15.06.2010 r
.