"Jaxa" - Bóbr Adam

Nazwisko
Bóbr
Imię Adam
Drugie - trzecie imię Stanisław
Data urodzenia 1924-02-15
Miejsce urodzenia Poznań
Imię ojca Stefan
Imię i nazwisko panieńskie matki Lidia Junosza-Piotrowska
Stopień kapral pchor. / podporucznik
Funkcja z-ca d-cy, od 5.08 d-ca plutonu I
Nr Legitymacji AK 11.227 [patrz uwaga]
Numer jeniecki 102.166
Data śmierci 2017-07-26
Miejsce pochówku Stare Powązki w Warszawie

 


Uwaga: Taki sam numer Legitymacji AK ma Zdzisław Szczepański pseudonim "Żuk".

"Myśmy byli Armią ..."


BÓBR Adam Stanisław - urodzony 15 lutego 1924 r. w Poznaniu, syn Stefana i Lidii z domu Junosza-Piotrowska. Harcerz 21 WDH - Gniazdo “Żwawy Burek”, drużynowy drużyny “Niedźwiadek”, pseudonim “Wydra”. W “Żbiku” w I plutonie, pseudonim “Jaxa”, kapral podchorąży, zastępca dowódcy plutonu a następnie dowódca plutonu.

Harcerz w 21 Warszawskiej Drużynie Harcerskiej od 1933 r. We wrześniu 1939 roku zaprzysiężony w zwiadowczym oddziale harcerskim. W konspiracji od 1941 r.. Matura w Liceum Elektrycznym w Warszawie. Od marca 1942 r. do lutego 1943 r. dowódca zespołu transportującego sprzęt radiowy wykorzystywany do podejmowania zrzutów lotniczych w “Syrenie” (pierwszy wyjazd 3/4 marca 1942 do Wyszkowa i Rybienka, jeden z ostatnich 25/26 stycznia 1943 r. do Łowicza). Od lutego do maja 1943 r. dowódca drużyny w harcerskim plutonie strzelców, od maja do listopada 1943 r. dowódca działonu w ośrodku przeciwlotniczym (Warszawa Płd). Od grudnia 1943 r. do 31 lipca 1944 r. dowódca plutonu. Pracował w wywiadzie, propagandzie, dywersji, sabotażu. Przez ostatnie półtora roku konspiracji opracowywał programy szkoleniowe, kierował kursem szkolenia podoficerów i żeńskiej szkoły podoficerskiej przy Ośrodku Artylerii Plot. Mokotów. Awanse: w grudniu 1942 r. st. strzelec, kapral 3 maja 1943 r., kapral podchorąży 6 stycznia 1944 r.. W godz. “W” zastępca dowódcy I plutonu w 2 Harcerskiej Baterii Artylerii Przeciwlotniczej, od 5 sierpnia do kapitulacji dowódca tego plutonu. Awans 4 października do stopnia podporucznika czasu wojny. Legitymacja AK 11.227. Obozy jenieckie: Lamsdorf nr jeniecki 102.166, Murnau,19 października przewieziony do Oflagu VII A. Po wyzwoleniu do 1946 roku w 2 Korpusie Polskim we Włoszech, w 5 pułku artylerii przeciwlotniczej. Wrócił do Polski w 1947 r. Ukończył Politechnikę Warszawską, inżynier elektryk. Mieszkał w Warszawie. Zmarł 2017-07-26 i został pochowany w grobie rodzinnym na Starych Powązkach w Warszawie, kwatera 297.

Aktualizacja: 21.02.2018 r.
21.12.2011 r.


Powstańcze Biogramy Muzeum Powstania Warszawskiego


Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu


DANE OSOBOWE (id. 18794)

Nazwisko: BOBR
Imię ADAM
Data urodzenia 1924-02-15
Miejscowość Posen
Imię ojca STEFAN
Imię i nazwisko panieńskie matki Pionowska
Adres przed wojną Bobr W., Teheran, Konsul Polen.
Stopień wojskowy Leutnant
Jednostka wojskowa A.K. 21 Inf. Reg.
Udział w Powstaniu Warszawskim tak
Pseudonim Jata
Nazwa obozu Stalag 344
Numer jeniecki 102.166
Obóz Stalag 318
Rok wzięcia do niewoli 1944
Miesiąc wzięcia do niewoli 10
Dzień wzięcia do niewoli 5
Miejsce wzięcia do niewoli Warschau
Rok przeniesienia 1944
Miesiąc przeniesienia 10
Dzień przeniesienia 19
Miejsce przeniesienia Oflag VII A

Uwagi Zugang von Warschau am 8.10.1944 zu M.Stammlager 344, Versetzt am 19.10.1944. nach Oflag VII A


DANE OSOBOWE
nazwisko  BÓBR
imię  Adam
data urodzenia  1924-02-15

INFORMACJE O PRZEŚLADOWANIACH
Źródło: Autor: opracował Tomasz Łabuszewski
Tytuł: Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powstania Warszawskiego T.4 - Jeńcy wojenni - żołnierze Powstania Warszawskiego
Miejsce wydania: Warszawa
uczestnik walk  Powstanie Warszawskie
stopień wojskowy  ppor.
jeniec wojenny 
numer jeniecki  102166
dodatkowe informacje  Oflag VII-A Murnau.
 

 
DANE OSOBOWE
nazwisko  BÓBR
imię  ADAM
imie ojca  STEFAN
imie matki  LIDIA
data urodzenia  1924-02-15
miejsce urodzenia  POZNAŃ

INFORMACJE O PRZEŚLADOWANIACH
 Źródło: Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych
jeniec wojenny  przeżył
data wzięcia do niewoli  1944-10-01
miejsce osadzenia  OBÓZ JENIECKI
data zwolnienia  1945-04-01

Aktualizacja 26.05.2013 r.
21.12.2011 r.