"Zygmunt" - nazwisko i imię nieznane

Nazwisko
 
Imię  
Drugie - trzecie imię
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Imię ojca
Imię i nazwisko panieńskie matki
Stopień
Funkcja hydraulik? warsztat rusznikarski
Nr Legitymacji AK
Numer jeniecki
Data śmierci
Miejsce pochówku

 
Galeria

"Myśmy byli Armią ..."


"Zygmunt" NN, żołnierz Baterii, mieszkał na Chmielnej 60, przydzielony do warsztatu rusznikarskiego od sierpnia 1944 do kapitulacji; tokarz lub hydraulik.

Aktualizacja: 11.09.2013 r.
11.06.2010 r.


Powstańcze Biogramy Muzeum Powstania Warszawskiego  do weryfikacji