"Ochnio" - nazwisko i imię nieznane

Nazwisko
 
Imię  
Drugie - trzecie imię
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Imię ojca
Imię i nazwisko panieńskie matki
Stopień
Funkcja tokarz? warsztat rusznikarski
Nr Legitymacji AK
Numer jeniecki
Data śmierci
Miejsce pochówku

 
Galeria

"Myśmy byli Armią ..."


OCHNIO (imię?) - ochotnik, hydraulik, przybył do Baterii w sierpniu 1944 r. przydzielony do Warsztatu Rusznikarskiego - do kapitulacji. W okresie okupacji mieszkał na ul. Złotej 62.

Aktualizacja: 15.06.2010 r.