"Zawisza" - Czuba Jerzy

Nazwisko
Czuba
Imię Jerzy
Drugie - trzecie imię Jan
Data urodzenia 1927-05-16
Miejsce urodzenia Warszawa
Imię ojca Stanisław
Imię i nazwisko panieńskie matki Marianna Kurzawa
Stopień kanonier
Funkcja warsztat rusznikarski
Nr Legitymacji AK 16.147
Numer jeniecki 105.158
Data śmierci 2009-05-09
Miejsce pochówku Bródno, Warszawa

 


"Myśmy byli Armią ..."


CZUBA Jerzy Jan – urodzony 16 maja 1927 r. w Warszawie, syn Stanisława i Marianny z domu Kurzawa. Przed Powstaniem mieszkał ul. Płocka 22a m. 6. W “Żbiku” w Warsztacie Rusznikarskim, pseudonim “Zawisza”; kanonier. Dołączył do Baterii na początku sierpnia 1944 r. razem z obsadą Warsztatu Rusznikarskiego [6 sierpnia 1944 r.].

Ukończył szkołę powszechną na Woli i tam wstąpił do 87 WDH. W okresie okupacji uczęszczał do Gimnazjum Mechanicznego przy ul. Sandomierskiej. Na przełomie 1943/1944 rozpoczął pracę jako tokarz w Fabryce Narzędzi Przeciwpożarowych “Strażak”, gdzie poznał “Inżyniera”, “Szczepaniaka” Klemensa Zarembskiego i tam został zaprzysiężony do AK. Początkowo w Batalionie “Kiliński”. Po 6 sierpnia dołączył do 2 Harc. Bat. Art. Plot. “Żbik”. Współorganizował warsztat rusznikarski przy Chmielnej 61, w którym montowano z części pistolety maszynowe Steny. Legitymacja AK 16.147. Po kapitulacji w obozach jenieckich w Lamsdorf nr jeniecki 105.158 i Markt Pongau, oraz obozach pracy w Landsbergu i Tschupbach. Po wyzwoleniu internowany w Szwajcarii. Nielegalnie przekroczył granicę włoską. W 2 Korpusie Polskim w 3 Karpackim Pułku Artylerii Przeciwpancernej. Powrócił do Polski w grudniu 1947 r. Zamieszkał z rodziną w Łodzi, potem przeniósł się do Warszawy. Technik mechanik, pracował w Przedsiębiorstwie Projektowania i Realizacji Inwestycji. Przez wiele lat pełnił funkcję chorążego sztandaru Zgrupowania “Gurt”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta, Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Wojska (Londyn 1948 r.), Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem za zasługi dla ZHP z Rozetą-Mieczami. Mieszkał w Warszawie. Zmarł 9 maja 2009 r. - pochowany 18 maja w grobie rodzinnym na cmentarzu Bródzieńskim w Warszawie [na cm. Bródnowskim].

Aktualizacja : 11.06.2010 r.


Powstańcze Biogramy Muzeum Powstania Warszawskiego

Archiwum Historii Mówionej w Muzeum Powstania Warszawskiego


Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu


DANE OSOBOWE (id. 19606)

Nazwisko: Czuba
Imię Jerzy
Rok urodzenia 1927
Miesiąc urodzenia 5
Dzień urodzenia 16
Miejscowość Warschau
Imię ojca Stanisław
Nazwisko panieńskie matki Kunowa
Adres przed wojną Warschau, Płocka 22
Stopień wojskowy Schütze
Jednostka wojskowa A.K. 15 Inf. Reg.
Udział w Powstaniu Warszawskim tak
Nazwa obozu Stalag 344
Numer jeniecki 105.158
Obóz Stalag 318
Rok wzięcia do niewoli 1944
Miesiąc wzięcia do niewoli 10
Dzień wzięcia do niewoli 5
Miejsce wzięcia do niewoli Warschau
Rok przeniesienia 1944
Miesiąc przeniesienia 10
Dzień przeniesienia 21
Miejsce przeniesienia St. XVIIIC

Uwagi Zugang von Warschau am 8 X 1944 nach M.Stammlager 344 Versetzt am 21 X 1944 nach Stalag XVIII C

Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie


Rodzaj prześladowania jeniec wojenny
Początek 1944-08
Koniec 1944-09
Miejsce STALAG XVIIIC
Początek 1944-10
Koniec 1945-05
Kraj Austria Miejsce SALZBURG


Aktualizacja: 11.06.2010 r.: