"Michał Romer" - Dąbkowski Włodzimierz

Nazwisko
Dąbkowski
Imię Włodzimierz
Drugie - trzecie imię Jan
Data urodzenia 1909-02-08
Miejsce urodzenia Warszawa
Imię ojca Leon
Imię i nazwisko panieńskie matki Olimpia Maria Sztekiel
Stopień podporucznik
Funkcja d-ca pocztu dowódcy
Nr Legitymacji AK
Numer jeniecki 102.163
Data śmierci 1990-04-12
Miejsce pochówku Cmentarz Witomiński w Gdyni
 

"Myśmy byli Armią ..."


DĄBKOWSKI Włodzimierz Jan “Michał Romer” – urodzony 8 lutego 1909 r. w Warszawie, syn Leona i Olimpii Marii z domu Sztekiel. Czynną służbę wojskową odbył w latach 1931-1932 w 1 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej w Warszawie uzyskując stopień kaprala-instruktora. Maturę, jako ekstern, zdał w 1933 roku. Został zmobilizowany 24 sierpnia 1939 r. do 1 PAP w Warszawie i odbył kampanię w 105 baterii 1. PAP. Po klęsce wrześniowej wrócił do Warszawy i nawiązał kontakt z “Modlińskim” [Józef Płodowski] i “Jaskólskim” [Władysław Wincze], który przyjął od Dąbkowskiego przysięgę. Włodzimierz Dąbkowski przyjął pseudonim “Michał Romer”. Po kilku miesiącach powierzono mu dowództwo plutonu N 525 III Okręg Mokotów. Pluton ten organizował i szkolił aż do wybuchu Powstania. Równolegle współpracował z “Jackiem-Filipem” [Czesław Lipnicki] z Biura Informacji i Propagandy VI oddziału sztabu AK. W jego mieszkaniu na Smolnej 10 mieściła się skrzynka kontaktowa dla żołnierzy z plutonu 525 i łączniczek. Od 1 sierpnia – godziny “W” do 3 sierpnia czekano na rozkazy. 3 sierpnia dom został otoczony i spalony przez Niemców a mieszkańcy zapędzeni jako zakładnicy do piwnic Muzeum Narodowego. 8 sierpnia udało mu się - z grupą kobiet dostarczających żywność zakładnikom – zbiec z Muzeum. 9 sierpnia zgłosił się do dowództwa AK na ul. Tamka, gdzie wystawiono mu legitymację i skierowano do oddziału art. plot.. W drodze do oddziału został trafiony pociskiem na rogu Chmielnej i Nowego Światu. Ocknął się dopiero w szpitalu (prawdopodobnie na ul. Konopczyńskiego). Miał wstrząs mózgu i silnie potłuczoną prawą stronę ciała. Po otrzymaniu informacji od łączniczki, że na Chmielnej stacjonuje 2. Harcerska Bateria Artylerii Przeciwlotniczej “Żbik” 14 sierpnia na własne żądanie opuścił szpital i dotarł na Chmielną 59. Znał już wielu powstańców z tej baterii z przedpowstaniowych wykładów. Dostał przydział do Pocztu Dowódcy. 4 października otrzymał nominację na stopień podporucznika. Następnego dnia wraz z kolegami z baterii doprowadzony został do Ożarowa skąd pociągiem dowieziony do obozu jenieckiego w Lamsdorfie Stalag 318, nr jeniecki 102163 a następnie ok. 15 października wraz z Adamem Bobrem i Leszkiem Wójtówem przeniesiony do Oflagu VII A w Murnau. Po wyzwoleniu obozu przez Amerykanów – 23 kwietnia 1945 r. – na początku lipca z dużą grupą oficerów udał się koleją do II Korpusu Wojsk Polskich w Italii. W II-gim Korpusie został przydzielony jako oficer stażysta do V-tej Dywizji Kresowej, do V-tego Pułku Artylerii Przeciwlotniczej. Po licznych kursach doszkalających późną jesienią 1945 r. został przeniesiony do 8 pułku art. plot. W końcu listopada 1945 r. po nawiązaniu kontaktu z żoną i synem przebywającymi w Polsce, zgłosił chęć powrotu do kraju. W kwietniu 1946 roku wyjechał do Anglii a w połowie maja drogą morską dotarł do Gdańska. Po wojnie mieszkał w Gdyni. Odznaczony: "Medalem Wojska" - Londyn 1948, "Warszawskim Krzyżem Powstańczym" - 1982 r., "Krzyżem Armii Krajowej" - 1988 r., "Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945 r." - 1989 r. i Medalem "Za udział w Wojnie Obronnej 1939".  Zmarł 12 kwietnia 1990 r.. Pochowany został na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni ul. Witomińska 76, sektor 63, rząd 9 grób 15.


Aktualizacja: 21.11.2013 r.
05.07.2010 r.

Powstańcze Biogramy Muzeum Powstania Warszawskiego


Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu


DANE OSOBOWE (id.18791)

Nazwisko: DĄBKOWSKI
Imię Włodzimierz
Data urodzenia 1909-02-08
Miejscowość Warszawa
Imię ojca Leon
Imię i nazwisko panieńskie matki Maria Sztekiel
Adres przed wojną Dąbkowska Helena, Warszawa, Smolna 10
Stopień wojskowy Leutnant
Jednostka wojskowa A.K. 15 Inf. Reg.
Udział w Powstaniu Warszawskim tak
Nazwa obozu Stalag 344
Numer jeniecki 102.163
Obóz Stalag 318
Rok wzięcia do niewoli 1944
Miesiąc wzięcia do niewoli 10
Dzień wzięcia do niewoli 5
Miejsce wzięcia do niewoli Warschau
Rok przeniesienia 1944
Miesiąc przeniesienia 10
Dzień przeniesienia 19
Miejsce przeniesienia Oflag VII A

Uwagi Zugang von Warschau am 8.10.1944 zu M.Stammlager 344, Versetzt am 19.10.1944. nach Oflag VII A

Aktualizacja: 05.07.2010 r.