"Lew" - Wójtów Lesław

Nazwisko
Wójtów
Imię Lesław
Drugie - trzecie imię Józef
Data urodzenia 1920-04-09
Miejsce urodzenia Kraków
Imię ojca Antoni Jan
Imię i nazwisko panieńskie matki Anna Zawada
Stopień podporucznik
Funkcja z-ca dowódcy baterii
Nr Legitymacji AK 12.599
Numer jeniecki 102.164
Data śmierci 1973-12-06
Miejsce pochówku Leicester W.Brytania

"Myśmy byli Armią ..."


WÓJTÓW Lesław Józef – urodzony 9 kwietnia 1920 roku w Krakowie, syn Antoniego wizytatora Min. W.R. i O.P. i Anny z domu Zawada]. Mieszkał w Warszawie ul. Senatorska 19 [nazwisko, imię ojca oraz adres zamieszkania na podstawie danych z książki telefonicznej 1938/1939 oraz danych z Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach (tu pisownia nazwiska brzmi Wojtow)]. Jego nazwisko (pisane Leszek Wojtow) znajduje się w monografii Szkoły Batorego "Pochodem idziemy...".  Wynika z tego, że naukę w Batorym ukończył maturą w roku 1938, w klasie B. Jego wychowawcami byli Zygmunt Kukawski a potem Józef Targowski (historyk, który poległ w Powstaniu na Starówce). [informacja otrzymana od Marcina Mirosa Opiekuna Muzeum Szkoły].
Pseudonim “Lew”. D-ca l Bat. Art. Plot. na Żoliborzu, nie dotarł do niej. Przybył do 2 Harc. Bat. Art. Plot. “Żbik” w połowie sierpnia 1944 r. (do połowy sierpnia 1944 r. więziony w Muzeum Narodowym), w dowództwie 2 Harc. Bat. Art. Plot. “Żbik”, do kapitulacji z-ca dowódcy Baterii, podporucznik. Jeniec obozu w Lamsdorf nr jeniecki 102.164 i Murnau. Zmarł 6 grudnia 1973 r. w Leicester w W.Brytanii
.

  Uwaga: na stronie ancestry.com podano błędny rok urodzenia i błędny dzień śmierci.

Aktualizacja: 24.02.2012 r.


Powstańcze Biogramy Muzeum Powstania Warszawskiego


Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu


DANE OSOBOWE (id. 18792)

Nazwisko Wojtow
Imię Leszek
Drugie imię Józef
Rok urodzenia 1920
Miesiąc urodzenia 4
Dzień urodzenia 9
Miejscowość Kraków
Imię ojca Antoni
Nazwisko panieńskie matki Zawada
Adres przed wojną Wojtow Antoni, Warszawa, Senatorska 19
Stopień wojskowy Leutnant
Jednostka wojskowa A.K. 21 Inf. Reg.
Udział w Powstaniu Warszawskim tak
Pseudonim Lew
Nazwa obozu Stalag 344
Numer jeniecki 102.164
Obóz Stalag 318
Rok wzięcia do niewoli 1944
Miesiąc wzięcia do niewoli 10
Dzień wzięcia do niewoli 5
Miejsce wzięcia do niewoli Warschau
Rok przeniesienia 1944
Miesiąc przeniesienia 10
Dzień przeniesienia 19
Miejsce przeniesienia Oflag VII A

Uwagi Zugang von Warschau am 8.10.1944 zu M.Stammlager 344, Versetzt am 19.10.1944. nach Oflag VII A


Aktualizacja: 11.06.2010 r.: