K0101
ARCHIWUM
Powrót do spisu  następny »

"Żuk" - Szczepański Zdzisław

Nazwisko
Szczepański
Imię Zdzisław
Drugie - trzecie imię Karol
Data urodzenia 1917-07-08
Miejsce urodzenia Krasiczyn
Imię ojca Stanisław
Imię i nazwisko panieńskie matki Jadwiga Mizer
Stopień podporucznik
Funkcja dowódca baterii
Nr Legitymacji AK 11.227
Numer jeniecki 102.165
Data śmierci 2009-06-30
Miejsce pochówku Silver Spring, MD, USA

 

"Myśmy byli Armią ..."


 

SZCZEPAŃSKI Zdzisław Karol - urodzony 8 lipca 1917 r. w Krasiczynie [na świadectwie maturalnym podano miejsce urodzenia w Kasieczynie pod Przemyślem. Powinno być w Krasiczynie. W spisach miejscowości i na mapach z lat trzydziestych nie figuruje nazwa Kasieczyn], syn Stanisława i Jadwigi z domu Mizer. Matura w 1935 roku w Państwowym Gimnazjum Męskim im. Tadeusza Rejtana w Warszawie. Przed wojną drużynowy 1 WDH, na początku okupacji hufcowy Harcerstwa Polskiego na Warszawę – Południe [1940-1942] a w latach 1943 – 1944 Komendant Chorągwi Warszawskiej. W wojnie 1939 r. podchorąży w 32 p.a.l., szlak bojowy od Rembertowa do Janowa Lubelskiego. W konspiracji od lutego 1940 r. w Związku Jaszczurzym, później NSZ. W AK od stycznia 1944 roku. Adres w okresie okupacji, ul. Racławicka 102. Miejsce oczekiwania w godz. “W”, ul. Chmielna 61. W Powstaniu dowódca 2 Harc. Bat. Art. Plot. “Żbik” pseudonim “Żuk”, ppor., d-ca bat.. Leg. AK 11.227. Przedstawiony do Krzyża Walecznych 4 października 1944 r. i do awansu do stopnia porucznika. Obozy jenieckie: Lamsdorf nr jeniecki 102.165 i Murnau [Oflag VII A].Po wyzwoleniu od 1945 do 1951 we Francji [studia w Ecole des Beaux-Arts], następnie w Kanadzie a od 1958 r. w USA. Architekt, wykładowca w Catholic University of America w Waszyngtonie. Członek Kongresu Polonii Amerykańskiej. Mieszkał w Stanach Zjednoczonych stan Wirginia k/Waszyngtonu. Dwie córki Wanda i Joanna. Zmarł 30 czerwca 2009 r. Pochowany na cmentarzu św. Jana Ewangelisty w Silver Spring, Maryland.

Aktualizacja 19.04.2012 r.


Powstańcze Biogramy Muzeum Powstania Warszawskiego


Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu


DANE OSOBOWE (id. 18793)

Nazwisko: Szczepański
Imię Zdzisław
Rok urodzenia 1917
Miesiąc urodzenia 7
Dzień urodzenia 8
Miejscowość Krastenin
Imię ojca Stanisław
Nazwisko panieńskie matki Mizer
Adres przed wojną Dłużewski Wojciech, Landan, Harenistr. 2 ?
Stopień wojskowy Leutnant
Jednostka wojskowa A.K. 21 Inf. Reg.
Udział w Powstaniu Warszawskim tak
Pseudonim Żuk
Nazwa obozu Stalag 344
Numer jeniecki 102.165
Obóz Stalag 318
Rok wzięcia do niewoli 1944
Miesiąc wzięcia do niewoli 10
Dzień wzięcia do niewoli 5
Miejsce wzięcia do niewoli Warschau
Rok przeniesienia 1944
Miesiąc przeniesienia 10
Dzień przeniesienia 19
Miejsce przeniesienia Oflag VII A

Uwagi Zugang von Warschau am 8.10.1944 zu M.Stammlager 344, Versetzt am 19.10.1944. nach Oflag VII A

Aktualizacja:19.04.2012 r.